Tiếng Việt / English / Thailand / Cambodian / Laos
Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

1

Giấy chứng nhận nhà máy đạt chuẩn ISO của AM TRADING

2

Giấy chứng nhận an toàn cho người sử dụng được cấp tại Pakistan

3

Là đối tác phân phối đá muối trực tiếp từ AM TRADING

Giấy chứng nhận đá muối Love Stone an toàn cho người sử dụng tại Việt Nam

Đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận sản xuất sản phẩm hộp đá muối Himalya massage chân

Giấy kiểm định an toàn điện cấp bởi TT Kỹ thuật đo lường chất lượng TP.HCM